Kloakmester

Et medlem af Danske Kloakmestre sikrer sine kunder via en Garantiordning med dækning på op til 50.000 kr. ínkl. moms – UANSET BYGGERIETS STØRRELSE!

Garantiordningen dækker eventuelle tab som følge af mangelfuldt kloakarbejde udført af et medlem af Danske Kloakmestre på kundens ejendom.

  • Garantiordningen dækker kun den forbruger, der har indgået aftalen med kloakmestervirksomheden
  • Før anmeldelse til Garantiordningen kan ske, skal forbrugeren reklamere over for den kloakmester, der har udført arbejdet
  • Det beløb, forbrugeren maks. kan få dækket, vil blive opgjort på baggrund af kendelse fra godkendt ankenævn, dom, voldgift eller ved indgåelse af forligsaftale
  • Fejl ved materialer/produkter er ikke omfatter af Garantiordningen

Hvis du vil anmelde en skade til Garantiordningen, kan du downloade anmeldelsesblanketten på Dansk Kloakmestres hjemmeside.

For at Garantiordningen kan behandle din henvendelse, SKAL der vedlægges kopi af kendelse fra godkendt ankenævn, dom, voldgift eller forligsaftale.